Home
 Forums
 Profile
 Your Account
 Members List
 Shout Box
 Guides
 Recent Topics
 About =A41=
 =A41= Info
 =A41= Rules
 Tryout Rules
 Teamspeak Rules
 Join =A41=
 Challenge =A41=
 Battlefield 4
 Info
 Rules
 Leaderboard
 Server Stats BF4 #1
 Server Stats BF4 #2
 Black Hawk Down
 Info
 Rules
 Server Stats
 Dayz
 Member Rules
 Server Rules
 vWar
 News
 Wars
 Next Actions
 Stats
 =A41= Members
 Clan Wars
 Join =A41=
 Challenge =A41=
 Your Profile
 Calendar

IP: ts3.swifthosting.dk
Port: 12171

 

=A41= Rules

Reglement 2012
Dette er de grundlæggende regler for klanen og dens medlemmer.
Alle regler skal følges til punkt og prikke !

Face your fear, accept you war , destroy & conquer...
------------------------------------------
Medlemskab:

 

 1. Som medlem i klanen bærer du vores klan-tagg =A41= med ære og respekt for det.
  Husk altid på du representerer vores klan og medlemmer ud af til,
  Med dit tagg og din fremtoning.

 2. Vi accepterer ikke nogen former for cheat.
  De der måtte benytte sig af det, vil øjeblikkeligt blive bortvist fra klanen.
  Data, såsom ip, spillernavn, rigtig navn og e-mail adresse...
  Vil blive offentliggjort til andre klaner omgående.

 3. Opfør dig ordentligt på vores server, og når du gæster andre servere.
  Behandel andre folk som du ønsker at de skal behandle dig.

 4. Man beskylder ikke nogen for at cheate, hvis man har konkrete beviser
  Såsom screenshot, eller anden bevis for at cheat har fundet sted
  Skal man tage kontakt til staff øjeblikkeligt.

 5. En irettesættelse fra en staff/admin skal rettes ind omgående
  Befalingen er faldet... Man diskutere ikke en ordre fra et staff/admin-medlem.
  ( er man ikke enig i irettesættelsen var på sin plads, kan der klages og sagen vil blive taget op med det samme i staff )

 6. Som medlem i klanen forpligter du dig til at være aktiv og støtte din klan

  1 : det vil sige at du altid kommer på ts når du skal spille online.
  2 : vi forventer at man melder sig til kampe når de bliver sat op.

 7. Vi spiller hovedsageligt på vores egne servere, og gør hvad der kan gøres
  For at holde dem kørende med medlemmer og gæster.
  Spiller man på andre servere, og ser der er medlemmer på vores egne server,
  Så joiner man den, og støtter klanen og dens spillere, for vores eget bedste.
  Hvis et andet =A41= medlem er inde og spille på anden server joiner man denne
  Eller aftaler at spille sammen på klanes egen Server.

 8. Dit medlemsskab i klanen kan opsiges uden varsel, hvis du har været
  Inaktiv på server og ts, længere end en måned uden en gyldig grund.
  Planlægges længere inaktivitet, bedes dette meddeles til staff.
   
 9. Vi godtage ikke at vores medlemmer spiller i andere claner

 

 

-------------------------------------
I samme øjeblik du bærer vores tagg
Har du godkendt at du skal følge vores regler.
Det er din, og kun din pligt, at kunne vores regler !
Med venlig hilsen: staff
Vi forbeholder os retten til at ændre i disse regler på ethvert tidspunkt.
Dog ikke uden at medlemmerne bliver informeret om ændringerne efterfølgende.

Copyright © by All For One All Right Reserved.

Published on: 2012-07-11 (3493 reads)

[ Go Back ]