Home
 Forums
 Profile
 Your Account
 Members List
 Shout Box
 Guides
 Recent Topics
 About =A41=
 =A41= Info
 =A41= Rules
 Tryout Rules
 Teamspeak Rules
 Join =A41=
 Challenge =A41=
 Battlefield 4
 Info
 Rules
 Leaderboard
 Server Stats BF4 #1
 Server Stats BF4 #2
 Black Hawk Down
 Info
 Rules
 Server Stats
 Dayz
 Member Rules
 Server Rules
 vWar
 News
 Wars
 Next Actions
 Stats
 =A41= Members
 Clan Wars
 Join =A41=
 Challenge =A41=
 Your Profile
 Calendar

IP: ts3.swifthosting.dk
Port: 12171

 

Battlefield 3 sektionen

Vi har i Battlefield-afdelingen en 24 slots server til rådighed, og pt arbejder vi på muligheden for at få den skiftet ud til en større.
 
Vi træner 2 gange om ugen
Søndag og Onsdag aften kl. 20.00-22.00

Med en minimumsdeltagelse på 8 mand.
Der tilmeldes og gives afbud på forum eller vwar.

Deltagelse til træningsaftener er et minimumskrav for at blive indstillet til kampe.
Da vi, særligt i BF3-afdelingen, har større ambitioner med vores spil er afdelingen delt op i 2 undergrupper.

Henholdsvis en Elite-del og en Hygge-del.

Elite-afdelingen skal man gøre sig fortjent til og stiller krav om aktivitet til
træningsaftener såvel som stor aktivitet på hverdage og opbakning på vores server

Vi bestræber os på at få samlet nogle faste Squads, som er effektive og via træning er blevet gode til at arbejde sammen,
således at vi har et x-antal Elite-Squads at vælge imellem til Elite-matches.

I hygge-afdelingen er der ikke de samme krav om aktivitet dog vil medlemmer stadig udvælges udfra deltagelse til træning til uformelle Fun-matches, men der vil ikke på samme måde, som i Elite-afdelingen, være faste Squads.

Det er derfor vigtigt, hvis man gerne vil spille kampe, uanset hvilken afdeling man tilhører, at møde op til træning.

Vi forventer desuden at medlemmerne anvender vores Teamspeak når der spilles. Da spillets kvalitet for hver enkelt medlem afhænger af god kommunikation er det derfor en af forudsætningerne for at spillet bliver sjovt. Der henvises i denne sammenhæng til at læse reglerne for opførsel på Teamspek.

Da vi som BF3-afdeling alle har en interesse i at have nogle at spille med og imod både til hverdag og i kamp er det derfor også vigtigt at erhverve nye medlemmer, dette kan ske ved at rekruttere på vores egen server, og derfor forventes det også at medlemmerne bakker aktivt op om serveren og anvender den som førsteprioritet – eller at medlemmerne, når tilslutningen er stor nok, samlet vælger at starte vores egen server op.

Copyright © by All For One All Right Reserved.

Published on: 2012-07-11 (3075 reads)

[ Go Back ]