Home
 Forums
 Profile
 Your Account
 Members List
 Shout Box
 Guides
 Recent Topics
 About =A41=
 =A41= Info
 =A41= Rules
 Tryout Rules
 Teamspeak Rules
 Join =A41=
 Challenge =A41=
 Battlefield 4
 Info
 Rules
 Leaderboard
 Server Stats BF4 #1
 Server Stats BF4 #2
 Black Hawk Down
 Info
 Rules
 Server Stats
 Dayz
 Member Rules
 Server Rules
 vWar
 News
 Wars
 Next Actions
 Stats
 =A41= Members
 Clan Wars
 Join =A41=
 Challenge =A41=
 Your Profile
 Calendar

IP: ts3.swifthosting.dk
Port: 12171

 

Black Hawk Down Rules

 1. Det er ikke tilladt at cheate. ( Alle bliver bannet og offentliggjort med IP)
 2. Det er ikke tilladt at baserape = Man må skyde ind i fjenden base, MEN ikke opholde sig der !!
 3. Det er ikke tilladt at bruge glitches af nogen art
 4. Tilladte sprog = Dansk,Svensk,norsk og engelsk
 5. Skriv ordenligt/pænt på serveren
 6. Det er ikke tilladt at glitche

 

Vi ser følgende som glitches og må ikke bruges

 1. Ladderglitch
 2. Sidde på hug i altaner og kontoret på eod
 3. Ligge i ødelagte tønder/kasser
 4. Ligge i ting som man synker ned i ( Eks enkelte sten, metaltage osv )
 5. leftLean bag metaldøren på Eye of dead
 6. Left lean i døren i toppen af house of pain huset
 7. Grenade jump
 8. At bruge .50cal til at komme ind i zonen på meat grinder

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English

 1. It is not allowed to cheat. (everyone will be Banned and the ip will be announced)
 2. It is not allowed to base rape = you may shoot into the enemy base, but not Be there!
 3. It is not allowed to use glitches af any kind
 4. Allowed languages = Danish, Swedish, Norwegian and English
 5. Write properly on the server
 6. It is not allowed to glitch

 

We see the following as glitches and must not be used

 1. Ladderglitch
 2. Dont kneel in the balconies and the Office of EOD
 3. Lie in the ruined barrels / crates
 4. Lie in things as you sink down into (Ex individual stone, metal roof´s, etc
 5. Lean left behind the metal door at the Eye of dead
 6. Left lean in the door at the top of house of pain house
 7. GRENADE jump
 8. Using .50cal to enter the zone on meat grinder

Copyright © by All For One All Right Reserved.

Published on: 2012-07-11 (2822 reads)

[ Go Back ]