Home
 Forums
 Profile
 Your Account
 Members List
 Shout Box
 Guides
 Recent Topics
 About =A41=
 =A41= Info
 =A41= Rules
 Tryout Rules
 Teamspeak Rules
 Join =A41=
 Challenge =A41=
 Battlefield 4
 Info
 Rules
 Leaderboard
 Server Stats BF4 #1
 Server Stats BF4 #2
 Black Hawk Down
 Info
 Rules
 Server Stats
 Dayz
 Member Rules
 Server Rules
 vWar
 News
 Wars
 Next Actions
 Stats
 =A41= Members
 Clan Wars
 Join =A41=
 Challenge =A41=
 Your Profile
 Calendar

IP: ts3.swifthosting.dk
Port: 12171

 

How to join us

=A41= Søger hele tiden nye medlemmer, som ønsker at være en del af vores fællesskab.

For alle nye medlemmer er der Try-Out på 14dage for spiller over 14år og 30dage Try-Out under 14år

 

Hvis du ønsker at Join =A41= skal du gøre følgende

Trin 1

Du skal starte med at oprettet dig på vores forum via dette link --> Register til Forum

 

1 : Du skal starte med at udfylde dit navn (Det er det navn du spiller under)

      You must start by filling in your nick name (This is the name you play under)

 

2 : Under Real Name, skriver du dit rigtige fornavn

      Under Real Name, enter your real first name

 

3 : Under Email skriver du en email ind du bruger

      Under Email, write an email your using

 

4 : Lav et password, det skal du bruge hvergang du skal login på forum

     Create a password, you will need to use it when you login to the forum

 

5 : Sæt Timezone til UTC + 1 hvis du bor i Danmark, Norge eller Sverige

      Set Time Zone to GMT + 1 if you live in Denmark, Norway or Sweden

 

6 : Skriv Security Code ind som den står, og tryk Continue.

Du er nu oprettet.

Login på forum

Det er meget vigtigt du er logget ind på forum inden du går videre til Trin 2 "Ansøg =41="

Da vi ellers ikke kan se, hvem du er i V-War

 

 

Trin 2

Du skal nu oprette dig i V-War, Følg vores guide, som du ser nedefor.

V-War er det system som alle medlemmer er oprettet i og som giver mulighed for at melde sig til kampe og træning.

 

Tryk på -->  Join =A41=

 

Guide til Join =A41=

1 : Når du kommer ind på Join-Us siden skal du vælge "Game" om du spiller BF3 eller BHD

    When you enter the Join-Us page, select "Game" if you play BF3 or BHD

 

 

2 : Du skal herefter vælge "Gametype" BF3 spiller skal vælge "BF3 - Conquest" og BHD spiller skal vælge "Team King Of The Hill"

      You then need to select "Game Type" BF3 player must choose "BF3 - Conquest" and BHD player must choose "Team King Of The Hill"

 

 

3 : Udfyld "Contact Name" Med dit spiller navn

      Fill out the "Contact Name" With your player name

4 : Udfyld "Contact Email" Med en email som du modtager mails på.

      Fill out "Contact Email" With you main email you receive mail at

 

 

5 : Udfyld "Country" med det Land du bor i

      Fill in the "Country" with the country you live in

6 : Udfyld "Birthday" med din fødselsdag

      Fill out the "Birthday"

 

 

7 : Tryk på Join-Us.

      Press the Join-Us.

 

Du er nu oprettet, tag kontakt til en Staff som vil godkende dig i V-War

Copyright © by All For One All Right Reserved.

Published on: 2012-07-16 (4223 reads)

[ Go Back ]