Home
 Forums
 Profile
 Your Account
 Members List
 Shout Box
 Guides
 Recent Topics
 About =A41=
 =A41= Info
 =A41= Rules
 Tryout Rules
 Teamspeak Rules
 Join =A41=
 Challenge =A41=
 Battlefield 4
 Info
 Rules
 Leaderboard
 Server Stats BF4 #1
 Server Stats BF4 #2
 Black Hawk Down
 Info
 Rules
 Server Stats
 Dayz
 Member Rules
 Server Rules
 vWar
 News
 Wars
 Next Actions
 Stats
 =A41= Members
 Clan Wars
 Join =A41=
 Challenge =A41=
 Your Profile
 Calendar

IP: ts3.swifthosting.dk
Port: 12171

 

Tryout Regler


1 : En Tryout periode er på 14 dage for personer over 16 år

2 : Er personen under 16 år vil Tryout periode kunne være op til 30 dage

3 : Det er en forudsætning for at blive godkendt, at man i tryout periode har været online i mindst 60% af tiden.

4 : Hvis dette ikke er opnået (Uden gyldig grund) vil ens tryout periode automatisk blive stoppet før tiden.

5 : Gyldig grund kan være, man ikke har haft mulighed pga. arbejde, familie, ferie, sygdom, mm

6 : En gyldig grund er kun gældende, når dette på forhånd er blevet meddelt Staff

7 : Tryout periode vil i dette tilfælde blive sat på hold eller forlænget.

8 : Hvis en Tryout har fået over 10 Ja stemmer, inden tryout perioden er udløbet, kan staff vælge og stoppe den og optage personen i =A41=

9 : I samme øjeblik du vælger at gå i Tryout har du godkendt disse regler.10 : Hvis der spilles med anden Clan Tag end A41 i  Tryout perioden ophøre den med det samme.Copyright © by All For One All Right Reserved.

Published on: 2012-09-04 (3157 reads)

[ Go Back ]